Bài 6. Cho n tia chung gốc, với n ∈ Z, n > 2. a) Tính số góc tạo thành với n = 18 b) Nếu số góc tạo thành là 105, hãy tìm n.

Question

Bài 6. Cho n tia chung gốc, với n ∈ Z, n > 2.
a) Tính số góc tạo thành với n = 18
b) Nếu số góc tạo thành là 105, hãy tìm n.

in progress 0
Bella 2 tuần 2021-07-08T20:50:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:51:54+00:00

  Đáp án:

  `a)`

  Số góc tạo thành là 

  `(n(n-1))/2 = (18.17)/2 = 153`

   `b)`

  Ta có

  `(n(n-1))/2 = 105`

  ` => n(n-1) = 105.2 = 210`

  Ta có `n;n-1` là hai số nguyên liên tiếp 

  Mà `210 = 14.15`

  ` => n = 15`

  0
  2021-07-08T20:52:11+00:00

  Đáp án:

  Công thức :

  ` (n(n-1))/2` góc

  `a)`

  Số góc là ` (18.17)/2  = 153` góc

  `b)`

  ` (n(n-1))/2 = 105`

  ` n(n-1) = 210`

  ` n(n-1) = 15.14`

  ` n = 15`

  Vậy ` n = 15`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )