Bài 6. Một hình tam giác có cạnh đáy bằng chiều cao. Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 5cm thì diện tích hình tam giác tăng thêm 30cm2. Tính diện tích tam giá

Question

Bài 6. Một hình tam giác có cạnh đáy bằng chiều cao. Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 5cm thì diện tích hình tam giác tăng thêm 30cm2. Tính diện tích tam giác lúc đầu ?

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-10-26T19:24:51+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:26:28+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Đặt: cạnh đáy=chiều cao=a 

  Diện tích tam giác lúc đầu là:

  $S_{tam giác}$=$\frac{a.a}{2}$=$\frac{2a}{2}$=a ($cm^{2}$ )

  Kéo dài cạnh đáy thêm 5cm thì: a+5 (cm) (1)

  Diện tích tăng thêm 30$cm^{2}$  thì: a+30 ($cm^{2}$) (2)

  Từ (1) và (2)⇒$\frac{a(a+5)}{2}$=a+30

  ⇔ax(a+5)=2a+30

  ⇔$a^{2}$ +5a=2a+60

  ⇔$a^{2}$+5a-2a=60 

  ⇔$a^{2}$ +3a-60=0

  ⇔($a^{2}$+3a-9)-51=0 

  ⇔$a-3^{2}$-51=0 

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}a-3=√51\\a-3=-√51\end{array} \right.\)

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}a=√51 +3\\a=-√51+3\end{array} \right.\) 

  Vậy Diện tích tam giác=√51 +3 hoặc Diện tích tam giác=-√51 +3

  CHÚC BẠN HỌC TỐT VÀ ĂN TẾT VUI VẺ NHEN “_”

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )