Bài 6. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax, vẽ hai tia Ay và Az sao cho ???????????? ̂ = 500 , ???????????? ̂ = 700 a) Trong ba tia Ax, Ay, Az, tia nào nằm giữa hai

Question

Bài 6. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax, vẽ hai tia Ay và Az sao cho ???????????? ̂ = 500
, ???????????? ̂ = 700
a) Trong ba tia Ax, Ay, Az, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao.
b) Tính số đo góc yAz.
c) Biết ???????????? ̂ kề bù với ????????????̂. Tính số đo góc yAm.
nhanh plss

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-10-23T00:21:09+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-23T00:22:39+00:00

  `a)` 

  Ta có `\hat{xAy} < \hat{xAZ}` ( do ` 50^0 < 70^0` )

  ` => Ay` nằm giữa ` Ax ; Az`

  `b)`

  Vì ` Ay` nằm giữa ` Ax ; Az`

  ` => \hat{xAy} + \hat{yAz} = \hat{xAz}`

  ` => \hat{yAz} = \hat{xAz} -\hat{xAy} = 70^0 -50^0 = 20^0` 

  `c)`

  Vì `\hat{xAy}` kề bù `\hat{yAm}` nên 

  ` \hat{xAy} + \hat{yAm} = 180^0`

  ` => \hat{yAm} = 180^0 – \hat{xAy}  = 180^0 -50^0 = 130^0`

  Vậy ` \hat{yAm} = 130^0`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )