Bài 8*: Người ta quét sơn bên trong một phòng học mái bằng có chiều dài 7,5m và chiều rộng 4,5m, chiều cao 3,5m. Biết phòng đó có một cửa ra vào cao 2

Question

Bài 8*: Người ta quét sơn bên trong một phòng học mái bằng có chiều dài 7,5m và chiều rộng 4,5m, chiều cao 3,5m. Biết phòng đó có một cửa ra vào cao 2,2m; rộng 1,2m và 5 cửa sổ mỗi cửa cao 1,2m; rộng 0,9m. Biết giá 1kg sơn là 250000 đồng và mỗi kg sơn được 15m2. Tính số tiền sơn để sơn phòng học đó?

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-10-13T17:42:21+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:43:26+00:00

  Diện tích phòng học là:

          3,5×[4,5+7,5]×2= 84[m²]

  Diện tích cửa ra vào là:

           2,2×1,2= 2,64[m²]

  5 cửa sổ rộng là:

           [1,2×0,9]×5= 5,4[m²]

  Diện tích cần sơn là:

          84-2,64-5,4= 75,96[m²]

  Số kg sơn là:

          75,96÷15= 5,064[kg]

  Số tiền sơn là:
         250000×5,064= 1266000[đồng]

                                    Đ/s: 126600 đồng.

   

  0
  2021-10-13T17:43:38+00:00

  $a.$

  + Diện tích xung quanh của phòng học là: 

  $(7,5 + 4,5) × 2 × 3,5 = 84 \ (m^{2})$.

  + Diện tích mặt trần của phòng học là: 

  $7,5 × 4,5 = 33,75 \ (m^{2})$.

  + Diện tích của các cửa sổ phòng học là: 

  $1,2 × 0,9 × 5 = 5,4 \ (m^{2})$.

  + Diện tích cửa ra vào của phòng học là: 

  $2,2 × 1,2 = 2,64 \ (m^{2})$.

  + Diện tích cần quét sơn của phòng học là: 

  $84 + 33,75 – 5,4 – 2,64 = 109,71 \ (m^{2})$.

  $b.$

  + Số lượng sơn cần dùng để quét để quét sơn phòng học là: 

  $109,71 : 15 = 7,314 \ (kg)$

  + Số tiền cần dùng để mua sơn là: 

  $7,314 × 250000 = 1828500 \ (đồng)$.

  + Đáp số: $a.$ $109,71$ $m^{2}$.

                  $b.$ $1828500$ $đồng$.

  XIN HAY NHẤT 

  CHÚC EM HỌC TỐT 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )