BàI TẬP 1 : có 4 lọ không nhãn , mỗi lọ đựng 1 trong 4 dung dịch : NaOH, k2SO4 , cacl2 , H2SO4 . Bằng phương pháp hoá học , hãy nhận biết dung dịch đự

Question

BàI TẬP 1 : có 4 lọ không nhãn , mỗi lọ đựng 1 trong 4 dung dịch : NaOH, k2SO4 , cacl2 , H2SO4 . Bằng phương pháp hoá học , hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ. Viết PTHH
BÀI TẬP 2 : CHO 250ml dung dịch NaOH 0,6M tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch CUSO4 10%
a) viết PTHH xảy ra
b) tính m , khối lượng kết tủa thu được và tính C% của chất tan trong dung dịch sau phản ứng . Biết (DNaOH = 1,12 g\ ml)
C) lấy toàn bộ lượng kết tủa thu được sau phản ứng nung trong không khí đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-08-31T07:10:42+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:11:57+00:00

  `B1`

  Cho quỳ tím vào các dung dịch

  `+NaOH` hóa xanh

  `+H_2SO_4` hóa đỏ

  `+K_2SO_4,CaCl_2` không đổi màu

  Cho `BaCl_2` vào các dung dịch

  `+K_2SO_4+BaCl_2->BaSO_4+2NaCl`

  `+CaCl_2` không hiện tượng

  `B2`

  `n_(NaOH)=0,25.0,6=0,15(mol)`

  `CuSO_4+2NaOH->Na_2SO_4+Cu(OH)_2`

  `0,075`              `0,15`           `0,075`              `0,075`

  `b,`

  `m=m_(dd  CuSO_4)=\frac{0,075.160}{10%}=120(g)`

  `m_(Cu(OH)_2)=0,075.98=7,35(g)`

  `c,`

  $Cu(OH)_2\xrightarrow{t^o}CuO+H_2O$

  `0,075`                        `0,075`

  `m_(CuO)=0,075.80=6(g)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )