Bài thơ ” Bánh trôi nước ” mở đầu bằng cụm từ nào? Cụm từ mở đầu sử dụng biện pháp nghệ thuật gì và nêu tác dụng

Question

Bài thơ ” Bánh trôi nước ” mở đầu bằng cụm từ nào? Cụm từ mở đầu sử dụng biện pháp nghệ thuật gì và nêu tác dụng

in progress 0
Arianna 6 ngày 2021-09-12T23:30:15+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-12T23:31:23+00:00

    – Bài thơ bánh trôi nước mở đầu bằng cụm từ: Thân em vừa trắng lại vừa tròn

    – NT: nhân hóa

    Tác dụng: Miêu tả sâu sắc chiếc bánh trôi nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )