Bản đồ sân vận động vẽ theo tỉ lệ 1: 1 000 000. Hỏi độ dài 1 cm trên bản đồ này ứng với độ dài thật là bao nhiêu ki-lô-mét?

Question

Bản đồ sân vận động vẽ theo tỉ lệ 1: 1 000 000. Hỏi độ dài 1 cm trên bản đồ này ứng với độ dài thật là bao nhiêu ki-lô-mét?

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-10-21T07:07:40+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T07:08:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Giải

     Số ki-lô-mét của sân vận động là :

  1 × 1000000 = 1000000 ( cm )

         Đổi 1000000 cm = 10000 m = 10 km

               Đáp số : 10 km

  Cho mình câu trả lời hay nhất nhé !

  0
  2021-10-21T07:09:27+00:00

  độ dài 1cm trên bản đồ là

   1×1000000=1000000(cm)

  1000000cm=10km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )