Bạn Hoa gửi vào ngân hàng số tiền 1 triệu đồng không kì hạn với lãi suất 0,65% mỗi tháng. Tính số tiền gốc và lãi bạn Hoa nhận được sau 2 năm Các bạn

Question

Bạn Hoa gửi vào ngân hàng số tiền 1 triệu đồng không kì hạn với lãi suất 0,65% mỗi tháng. Tính số tiền gốc và lãi bạn Hoa nhận được sau 2 năm
Các bạn làm rõ và giải thích từng bước giải giúp mình nha

in progress 0
Everleigh 5 tháng 2021-07-10T19:44:58+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:46:02+00:00

  Đáp án: Số tiền gốc: 1.168.236 đồng

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có A: 1.000.000 đồng

      r: 0.65%

      R: 2.12=24 tháng

  Số tiền gốc và lãi của bạn Hoa nhận sau 2 năm

   \(T=A(1+r)^{N}=1.000.000(1+\frac{0.65}{100})^{24}=1.168.236\) đồng

  0
  2021-07-10T19:46:46+00:00

                                         Giải

  Tổng số tiền gốc và lãi bạn Hoa nhận được sau 1 năm là :

                     1 000 000 : 100 . (100 + 0, 65 ) = 1 006 500 ( đồng)

  Tổng số tiền gốc và lãi bạn Hoa nhận được sau 2 năm là :

                        1 006 500 : 100 . (100 + 0, 65 ) = 1 013 042,25 ( đồng )

                                                       Đáp số : 1 013 042,25  đồng 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )