Bạn Lan muốn làm 1,5 lít sữa chua thì cần bao nhiêu lít sữa tươi ,sữa đặc có đường và sữa chua cái. Biết lượng sữa tươi, sữa đặc có đường và sữa chua

Question

Bạn Lan muốn làm 1,5 lít sữa chua thì cần bao nhiêu lít sữa tươi ,sữa đặc có đường và sữa chua cái. Biết lượng sữa tươi, sữa đặc có đường và sữa chua cái theo từng thứ tự bằng 60%, 0,1 thể tích sản phẩm thu được ?
Mọi người ơi giúp mik với

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-15T11:55:08+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T11:56:49+00:00

  Em tham khảo

  Cần số lượng sữa tươi là:

  $\text{1,5×60%=0,9 l}$

  Sữa đặc là:

  $\text{1,5×0,1=0,15 l}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )