Bằng cách nào có thể nhận biết từng chất trong mỗi cặp chất sau theo phương pháp hóa học: a) Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4. b) Dung dịch NaCl và du

Question

Bằng cách nào có thể nhận biết từng chất trong mỗi cặp chất sau theo phương pháp hóa học:
a) Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4.
b) Dung dịch NaCl và dung dịch Na2SO4.
c) Dung dịch Na2SO4 và dung dịch H2SO4.
Viết các phương trình phản ứng.

in progress 0
Eden 4 tuần 2021-07-07T15:46:10+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T15:47:13+00:00

  a)Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4

  Trích mẫu thử và đánh thứ tự từng chất.

  Dùng dung dịch BaCl2 cho vào từng mẫu thử. Mẫu nào có xuất hiện kết tủa trắng (BaSO4) thì mẫu thử đó là H2SO4, còn lại là HCl.

  Phương trình hóa học: BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

  b)Dung dịch NaCl và dung dịch Na2SO4.

  Trích mẫu thử và đánh thứ tự từng chất.

  Dùng dung dịch BaCl2 cho vào từng mẫu thử. Mẫu nào có xuất hiện kết tủa trắng (BaSO4) thì mẫu thử đó là Na2SO4, còn lại là NaCl

  Phương trình hóa học: BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl

  c)Dung dịch Na2SO4và dung dịch H2SO4.

  Trích mẫu thử và đánh thứ tự từng chất.

  Cho giấy quỳ tím vào từng mẫu thử. Mẫu nào làm quỳ tím hóa đỏ đó là H2SO4, còn lại là Na2SO4.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-07-07T15:47:21+00:00

  a, Cho dung dịch $BaCl_2$ vào hai chất

  – Xuất hiện kết tủa trắng là $H_2SO_4$

  – Không hiện tượng là $HCl$

  $BaCl_2+H_2SO_4\to BaSO_4\downarrow +2HCl$

  b, Cho dung dịch $BaCl_2$ vào hai chất

  – Xuất hiện kết tủa trắng là $Na_2SO_4$

  – Không hiện tượng là $NaCl$

  $BaCl_2+Na_2SO_4\to BaSO_4+2NaCl$

  c, Cho quỳ tím vào hai chất

  – Quỳ hóa đỏ là $H_2SO_4$

  – Quỳ không đổi màu là $Na_2SO_4$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )