Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất rắn: a/ K2O, P2O5 b/ Na 2O, CuO, CaO c/ K2O, MgO, P2O5

Question

Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất rắn:
a/ K2O, P2O5
b/ Na 2O, CuO, CaO
c/ K2O, MgO, P2O5

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-11-04T05:03:05+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:04:57+00:00

  a, 

  Đưa quỳ tím ẩm vào 2 chất rắn. K2O làm quỳ ẩm hoá xanh. P2O5 làm quỳ ẩm hoá đỏ. 

  $K_2O+ H_2O \rightarrow 2KOH$

  $P_2O_5+ 3H_2O \rightarrow 2H_3PO_4$ 

  b, 

  Cho 3 chất vào nước. CuO không tan, còn lại tan. 

  $Na_2O+ H_2O \rightarrow 2NaOH$ 

  $CaO+ H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ 

  Nhỏ Na2CO3 vào 2 dd. Ca(OH)2 có kết tủa, chất ban đầu là CaO. Chất kia là Na2O. 

  $Ca(OH)_2+ Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3+ 2NaOH$ 

  c, 

  Đưa quỳ tím ẩm vào 3 chất rắn. K2O làm quỳ ẩm hoá xanh. P2O5 làm quỳ ẩm hoá đỏ. MgO không hiện tượng.

  $K_2O+ H_2O \rightarrow 2KOH$

  $P_2O_5+ 3H_2O \rightarrow 2H_3PO_4$ 

  0
  2021-11-04T05:04:58+00:00

  a)K2O, P205

  1)trích mẫu thử, đánh số thứ tự 

  cho các mẫu thử trên vào nước

  chất rắn nào không tan là Al, Al2, O3(nhóm 1)

  chất rắn tan tạo thành dung dịch là P2O5, K2O, NaCl và CaO(nhóm 2)

  PTHH:P2O5+3H2O⇒2H3PO4

  K2O+H2O⇒Ca(OH)2

  cho (nhóm 1) tác dụng với dung dịch NaOH nếu chất rắn nào tan ra và tạo khí thì là Al  còn chất nào chỉ đơn thuần tan là Al2O3

  phần sau bạn tham khảo trên mạng mình chỉ làm được thế này thôi

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )