Bằng phương pháp hóa học làm thế nào để nhận ra các chất rắn đựng trong 4 lọ mất nhãn CaO,P2O5,Na2O,CuO

Question

Bằng phương pháp hóa học làm thế nào để nhận ra các chất rắn đựng trong 4 lọ mất nhãn CaO,P2O5,Na2O,CuO

in progress 0
Anna 1 năm 2021-10-02T20:34:12+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:35:19+00:00

  Đáp án:

   Sử dụng giấy quỳ tím để biết

  Giải thích các bước giải:

   -Quỳ tím hóa đỏ khi tác dụng với dung dịch axit

  -Quỳ tím hóa xanh khi tiếp xúc voies dung dịch bazo

  -Quỳ tím có khí bay lên khi tác dụng với kim loại hoặc muối

  0
  2021-10-02T20:36:03+00:00

  Phương pháp hóa học: Dùng giấy quỳ tím

  Tiếp xúc với dung dịch axit => Quỳ tím hóa đỏ 

  Tiếp xúc với dung dịch bazơ =>Quỳ tím hóa xanh 

  Tác dụng với kim loại hoặc muối => Quỳ tím có khí bay lên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )