bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl , NaNo3 , (NH4)2so4 , na2so4

Question

bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau NH4cl , NaNo3 , (NH4)2so4 , na2so4

in progress 0
Sadie 2 năm 2021-08-20T03:29:42+00:00 2 Answers 45 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:31:01+00:00

  Em tham khảo nha:

  Cho các chất trên tác dụng với $Ba(OH)_2$

  – Có khí có mùi khai thoát ra là $NH_4Cl$

  – Có kết tủa trắng là $Na_2SO_4$

  – Có khí có mùi khai và kết tủa trắng là $(NH_4)_2SO_4$

  – Không hiện tượng là $NaNO_3$

  \(\begin{array}{l}
  Ba{(OH)_2} + 2N{H_4}Cl \to BaC{l_2} + 2N{H_3} + 2{H_2}O\\
  Ba{(OH)_2} + N{a_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2NaOH\\
  Ba{(OH)_2} + {(N{H_4})_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2N{H_3} + 2{H_2}O
  \end{array}\)

   

  0
  2021-08-20T03:31:22+00:00

  trich 1 it mau thu va danh so thu tu 1,2,3,4

  cho dd bacl2 và đun nhẹ các mẫu thử

  hiện tượng

    kết tủa trắng: na2so4

      na2so4 + bacl2→ baso4 + 2nacl 

   sủi bọt khí, có khí mùi khai bay lên: nh4cl

      2nh4cl + bacl2→ 2nh3 + bacl2 + 2h2o

     kết tủa trắng , có khí mùi khai bay lên: (nh4)2so4

    (nh4)2so4 + bacl2→ baso4 +2nh3 + 2h2o 

      không hiện tượng : nano3

  chúc bạn học tốt

  mong ctlhn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )