bánh xe bé của một đầu máy xe lửa có đường kính là 1.2 . tính chu vi của bánh xe đó

Question

bánh xe bé của một đầu máy xe lửa có đường kính là 1.2 . tính chu vi của bánh xe đó

in progress 0
Ximena 1 tháng 2021-08-05T15:55:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:57:09+00:00

  Đáp án:

  3,768

  Giải thích các bước giải:

   Chu vi của bánh xe đó là:

  1,2 x 3,14 = 3,768

  0
  2021-08-05T15:57:10+00:00

   Chu vi của bánh xe lửa đó là:

         `1,2` x `3,14 `= `3,768`

                        Đáp số : ` 3,768`  

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )