biết 5/6 diện tích áo bằng 360m2. Tính diện tích ao

Question

biết 5/6 diện tích áo bằng 360m2. Tính diện tích ao

in progress 0
Emery 1 năm 2021-10-16T00:43:57+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T00:45:18+00:00

  $\text{Diện tích ao là : }$

  $ 360 $ : $\frac{5}{6}$ = $432$ $m^2$

  $\text{Đáp số : $432 m^2 $ }$

   

  0
  2021-10-16T00:45:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích ao là :

  360:5/6=432(m2)

               Đáp số:432m2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )