biết 6,5l xăng thì cân nặng 5,2kg . một chiếc can chứa xăng cân nặng 16kg . biết chiếc can rỗng cân nặng 1,6kg . hỏi chiếc can xăng đó chứa bao nhiêu

Question

biết 6,5l xăng thì cân nặng 5,2kg . một chiếc can chứa xăng cân nặng 16kg . biết chiếc can rỗng cân nặng 1,6kg . hỏi chiếc can xăng đó chứa bao nhiêu lít xăng

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-08-07T19:59:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:00:45+00:00

  Đáp án:18 l

   

  Giải thích các bước giải:

   Khối lượng của xăng trong can là 

  16-1,6 =14,4 (kg)

  Chiếc can xăng đó chứa số lít xăng là

  14,4÷5,2×6,5=18 (l)

   

  0
  2021-08-07T20:01:10+00:00

  Đáp án:

   18 lít

  Giải thích các bước giải:

   6,5l thì cân nặng 5,2 kg

  vậy 1l nặng là: 5,2/6,5=0,8kg

  can chứa xăng nặng 16kg, can rỗng nặng 1,6kg

  vậy xăng nặng là 16 – 1,6 = 14,4 kg

  số lít xăng nặng 14,4kg là: 14,4/0,8 = 18l

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )