biết 87% của một số là 435, vậy 1/4 của số đó là :

Question

biết 87% của một số là 435, vậy 1/4 của số đó là :

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-09-11T05:43:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T05:44:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   số đó là

  435 : 87%=500

  $\frac{1}{4}$ số đó là

  500 × $\frac{1}{4}$ =125

  đáp số 125

  0
  2021-09-11T05:45:24+00:00

  Đáp án:

  Số đó là

  `435 : 87 \times 100 = 500`

  `\frac{1}{4}` của số đó là

  ` 500 \times \frac{1}{4} = 125`

  Đáp số : `125`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )