Biết răng 3^2=9. có còn số nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 9?

Question

Biết răng 3^2=9. có còn số nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 9?

in progress 0
Kinsley 3 tháng 2021-09-16T14:16:03+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:17:42+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   Chỉ có `3` và `9` có bình phương của nó bằng `9`

  `(-3)²=(-3).(-3)=9`

  0
  2021-09-16T14:17:52+00:00

  Đáp án:

  `(-3)^2`

  Giải thích các bước giải:

  Bình phương của `3^2=9`
  Bình phương của `(-3)^2=(-3).(-3)=9`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )