Biết rằng khi cho muối ăn vào nước ta được dung dịch muối có thể tích khác với thể tích nước đã sử dụng với đầy đủ các dụng cụ và hóa chất hãy trình

Question

Biết rằng khi cho muối ăn vào nước ta được dung dịch muối có thể tích khác với thể tích nước đã sử dụng
với đầy đủ các dụng cụ và hóa chất hãy trình bày cách tạo ra chính xác nhất
a:50 ml dung dịch có chứa 2 gam muối ăn
b: 50 gam dung dịch có chứa 2 gam muối ăn

in progress 0
Rose 3 tuần 2021-07-08T19:54:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:55:56+00:00

  $#Hy$

  Giải thích các bước giải:

  a)

  Cho $H{2}O$  vào 2g muối ăn và khuấy đều cho đến khi thể tích đạt 50 ml ta sẽ được dung dịch 50 ml có chứa 2g muối ăn

  b) mH2O = mdd – mNaCl 

                  = 50 – 2 = `48` (g)

  Cho 48g $H{2}O$ vào 2g muối ăn sau đó khuấy đều ta được 50g dung dịch có chứa 2g muối ăn.

  @ Chúc bạn học tốt

  0
  2021-07-08T19:56:05+00:00

  Em tham khảo nha:

  a)

  Cho nước vào 2g  muối ăn và khuấy đều cho đến khi thể tích đạt 50 ml ta sẽ được dung dịch 50 ml có chứa 2 g muối ăn

  b)

  \({m_{{H_2}O}} = {m_{{\rm{dd}}}} – {m_{NaCl}} = 50 – 2 = 48g\)

  Cho 48g nước vào 2g muối ăn sau đó khuấy đều ta được 50g dung dịch có chứa 2g muối ăn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )