Biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp thời kì Bắc thuộc là A kĩ thuật làm gốm ngày càng tiến bộ B nghề luyệnkim như đúc đồng, rèn sat2 sngayf càng

Question

Biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp thời kì Bắc thuộc là
A kĩ thuật làm gốm ngày càng tiến bộ
B nghề luyệnkim như đúc đồng, rèn sat2 sngayf càng phổ biến.
C xuất hiện nhiều chợ làng và những trung tâm đông dân cư.
D trâu bò đã đảm nhiên việc cày bừa trong nông nghiệp

in progress 0
Valentina 1 tháng 2021-08-07T19:44:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:45:56+00:00

  @fish

  Biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp thời kì Bắc thuộc là
  A kĩ thuật làm gốm ngày càng tiến bộ
  B nghề luyệnkim như đúc đồng, rèn sat2 sngayf càng phổ biến.
  C xuất hiện nhiều chợ làng và những trung tâm đông dân cư.
  D trâu bò đã đảm nhiên việc cày bừa trong nông nghiệp

  #hoctot

  no copy

  cho mk xin hay nhất ạ

  0
  2021-08-07T19:45:59+00:00

  C. xuất hiện nhiều chợ làng và những trung tâm lớn đông dân cư.

  Vì thương nghiệp chính là sự buôn bán trong và ngoài nước, vì thế xuất hiện nhiều chợ làng và những trung tâm lớn đông dân cư chính là biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )