( x bình + 3y bình ) tất cả bình . làm sao ạ theo công thức Nhị thức newton

Question

( x bình + 3y bình ) tất cả bình . làm sao ạ theo công thức Nhị thức newton

in progress 0
Iris 1 giờ 2021-09-07T10:52:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:53:48+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $(x^2+3y^2)^2=(x^2)^2+2.x^2.3y^2+(3y^2)^2=x^4+6x^2y^2+9y^4$

  0
  2021-09-07T10:54:20+00:00

  Đáp án:

  $(x^2+3y^2)^2$

  $=C^0_2(x^2)^2+C^1_2.x^2.3y^2+C^2_2.(3y^2)^2$

  $=x^4+6x^2y^2+9y^4$

   

  Giải thích các bước giải:

  Coi $a=x^2$ và $b=3y^2$ để khai triển.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )