bn nào giúp với ak máy tính nó cứ hiện lên OCT 00000000000 làm thế nào để trở về như cũ M

Question

bn nào giúp với ak
máy tính nó cứ hiện lên OCT
00000000000
làm thế nào để trở về như cũ
Máy CASIO fx-570 PLUS

in progress 0
Parker 1 năm 2021-10-27T20:44:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:45:53+00:00

  Bạn thử ấn vào shift 9 1 = xem

   

  0
  2021-10-27T20:46:07+00:00

  Đáp án:

  bạn nhấn ac để xoá, hoặc bạn chuyển lại chế độ

  ~học tốt~

   Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )