bố hơn con 36 tuổi.3 năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi

Question

bố hơn con 36 tuổi.3 năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi

in progress 0
Madeline 4 tuần 2021-07-08T18:08:48+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:10:03+00:00

  Bố hơn con 36 tuổi . 3 năm nữa hiệu số tuổi không đổi và bố vẫn hơn con 36 tuổi

  Coi tuổi bố 3 năm nữa là 3 phần thì tuổi con khi đó là 1 phần như thế 

  Tuổi bố 3 năm nữa là :

  36 : ( 3 – 1 ) × 3 = 54 ( tuổi )

  Tuổi bố hiện tại là :

  54 – 3 = 51 ( tuổi )

  Tuổi con hiện tại là :

  51 – 36 = 15 ( tuổi )

               Đáp số : Bố 51 tuổi ; con 15 tuổi

  `#dtkc`

   

  0
  2021-07-08T18:10:22+00:00

  Mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi nên 3 năm nữa bố vẫn hơn con 36 tuổi

  Tuổi bố 3 năm nữa là: 

  `36 : (3-1) × 3 = 54` (tuổi)

  Tuổi bố hiện tại là: 

  `54 – 3 = 51` (tuổi)

  Tuổi con hiện tại là: 

  `51 – 36 = 15` (tuổi)

  Đáp số: Bố: `51` tuổi

               Con: `15` tuổi

  (Chúc bạn học tốt)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )