Bộ máy nhà nước ở địa Phương được tổ chức như thế nào? – BÀI 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ

Question

Bộ máy nhà nước ở địa Phương được tổ chức như thế nào? – BÀI 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ

in progress 0
Ximena 6 ngày 2021-09-12T19:32:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T19:33:19+00:00

  Bộ máy nhà nước thời Đinh – Tiền Lê được tổ chức như sau :

  – Trung ương: + Vua đứng đầu nắm mọi quyền hành

                         + Giúp việc cho vua : thái sư, đại sư, hai ban văn võ

  – Địa phương: cả nước chia ra làm 10 lộ dưới lộ có phủ và châu

  0
  2021-09-12T19:33:46+00:00

   – Bộ máy cai trị ở trung ương : vua nắm mội quyền hành, giúp vua có thái sư, đại sư và quan lại gồm hai ban văn, võ; các con vua được phong vương và trấn giữ các nơi quan trọng.

      – Chính quyền địa phương :cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu.

      – Xây dựng quân đội: 10 đạo quân và hai bộ phận cấm quân và quân địa phương.

  CHO CTLHN NHA!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )