Bỏ ngoặc , chuyển về và tìm x 3.(x-7) – ( 8 – 12 + 4 ) = 21

Question

Bỏ ngoặc , chuyển về và tìm x
3.(x-7) – ( 8 – 12 + 4 ) = 21

in progress 0
Abigail 3 tuần 2021-08-23T06:27:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:29:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $3.(x-7)-(8-12+4)=21$

  $(=)3x-21-8+12-4=21$

  $(=)3x=21+4-12+8+21$

  $(=)3x=42$

  $(=)x=14$

  $\text{Vậy $x=14$}$

  0
  2021-08-23T06:29:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   3.(x-7)-(8-12+4)=21

  3.(x-7)-8+12-4=21

  3.(x-7)+0=21

  x-7=21:3

  x-7=7

  x=14

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )