Bốn số tự nhiên liên tiếp có tổng là 406. Tìm bốn số đó?

Question

Bốn số tự nhiên liên tiếp có tổng là 406. Tìm bốn số đó?

in progress 0
Melanie 2 tháng 2021-10-13T02:26:57+00:00 2 Answers 104 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T02:28:26+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Gọi bốn số liên tiếp lần lượt là a , a + 1 , a + 2 , a + 3 (ĐK `a in NN`)

  Theo đề bài ta có :

  a + a + 1 + a + 2 + a + 3 = 406

  => 4a + 6 = 406

  => 4a = 400

  => a = 100

  +) a + 1 = 100 + 1 = 101

  +) a + 2 = 100 + 2 = 102

  +) a + 3 = 100 + 3 = 103

  Vậy bốn số đó là 100,101,102,103 

  0
  2021-10-13T02:28:47+00:00

  Đáp án:

  `thaipro`

  Gọi 4 số tư nhiên liên tiếp là `a;a+1;a+2;a+3`

  Ta có `a+(a+1)+(a+2)+(a+3)=406`

    `=>4a+6=406`

    `=>4a=400`

    `=>a=100`

  Vậy 4 số liên tiếp là `100;101;102;103`

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )