bt: nêu hiên tượng viết pt sảy ra trong các hiện tượng sau

Question

bt: nêu hiên tượng viết pt sảy ra trong các hiện tượng sau 1)Đun nóng kalipemanganat trong không khí 2)Đun nóng kali clorat trong ko khí 3)cho lượng khí hiđro qua bột đông (2) oxit 4)cho mãnh kẽm vào dung dịch axitclohiđric 5)cho nấu natri vào cốc nước 6)Đốt phopho đỏ trong ko khí oxi rồi cho nước và mẫu giấy quỳ tím vào

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-09-19T19:07:54+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T19:09:25+00:00

  1. Chất rắn màu tím phân huỷ tạo khí không màu và tạo chất rắn màu đen.

  $2KMnO_4\buildrel{{t^o}}\over\to K_2MnO_4+MnO_2+O_2$

  2. Chất rắn màu trắng phân huỷ tạo khí không màu.

  $2KClO_3\buildrel{{t^o}}\over\to 2KCl+3O_2$

  3. Bột đồng (II) oxit từ màu đen chuyển sang đỏ. Có hơi nước xuất hiện.

  $CuO+H_2\buildrel{{t^o}}\over\to Cu+H_2O$

  4. Mảnh kẽm tan dần tạo dd không màu và khí không màu. 

  $Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2$

  5. Natri tan trong nước tạo dd không màu và khí không màu.

  $2Na+2H_2O\to 2NaOH+H_2$

  6. Photpho đỏ cháy trong không khí tạo khói trắng. Khói này tan trong nước tạo dd không màu làm quỳ hoá đỏ.

  $4P+5O_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2P_2O_5$

  $P_2O_5+3H_2O\to 2H_3PO_4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )