BT1 Cho một lượng dư dd AgNo3 vào dung dịch chứa 4,095g muối NaX thu được 10,045g kết tủa a) Tìm nguyên tử khối và gọi tên X b) X có 2 đồng vị, giả

Question

BT1 Cho một lượng dư dd AgNo3 vào dung dịch chứa 4,095g muối NaX thu được 10,045g kết tủa
a) Tìm nguyên tử khối và gọi tên X
b) X có 2 đồng vị, giả sử số nguyên tử của đồng vị thứ nhát nhiều gấp 3 lần số nguyên tử của đồng vi thứ hai. Hạt nhân đồng vi thứ nhất có ít hơn hat nhân đông vị thứ hai 2 notron. Tim số khối của mỗi đồng vị

in progress 0
Alexandra 3 tháng 2021-09-11T01:49:18+00:00 1 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T01:50:33+00:00

  Đáp án:

  c/ $M_X=M_{Cl}$⇒ X là Clo (Cl)

   b/ Vậy số khối của đồng vị thứ nhất là 35, đồng vị thứ 2 là 37

  Giải thích các bước giải:

   a/ PTHH

  $AgNO_3+NaX\to AgX↓+NaNO_3$

  Ta có:

  $n_{NaX}=n_{AgX}\\⇒\dfrac{4,095}{23+X}=\dfrac{10,045}{108+X}\\⇒X=35,5$

  $M_X=M_{Cl}$⇒ X là Clo (Cl)

  b/ Do số nguyên tử của đồng vị thứ nhất gấp 3 lần số nguyên tử của đồng vị thứ hai nên phần trăm số nguyên tử của đồng vị thứ nhất, thứ 2 lần lượt là 75%; 25%

  Gọi số khối của đồng vị thứ nhất là A ⇒ số khối của đồng vị thứ hai là $A+2$

  (Do 2 đồng vị cùng số proton, nên số khối của đồng vị thứ nhất cũng sẽ ít hơn đồng vị thứ 2 2 đơn vị)

  Theo a, nguyên tử khối trung bình của X là 35,5

  $⇒\dfrac{75.A+25.(A+2)}{100}=35,5 ⇒ A= 35$

  Vậy số khối của đồng vị thứ nhất là 35, đồng vị thứ 2 là 37

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )