buổi sáng hôm đó ,trong bài hát tuyệt vời của Vành Khuyên ,người ta thấy thoáng hình ảnh của vườn cây ,con đường, dòng sông ,bầu trời mùa thu,… hãy

Question

buổi sáng hôm đó ,trong bài hát tuyệt vời của Vành Khuyên ,người ta thấy thoáng hình ảnh của vườn cây ,con đường, dòng sông ,bầu trời mùa thu,…
hãy xác định chủ ngữ và vị ngữ của câu trên

in progress 0
Athena 1 tuần 2021-09-12T23:42:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:44:00+00:00

  Câu hỏi : buổi sáng hôm đó ,trong bài hát tuyệt vời của Vành Khuyên ,người ta thấy thoáng hình ảnh của vườn cây ,con đường, dòng sông ,bầu trời mùa thu,… hãy xác định chủ ngữ và vị ngữ của câu trên

  Trả lời :

  Chủ ngữ : Người ta.

  Vị ngữ : thấy thoáng hình ảnh của vườn cây ,con đường, dòng sông ,bầu trời mùa thu,…

  0
  2021-09-12T23:44:32+00:00

      Buổi sáng hôm đó ,trong bài hát tuyệt vời của Vành Khuyên ,người ta thấy thoáng hình ảnh của vườn cây ,con đường, dòng sông ,bầu trời mùa thu,…

  – Trạng ngữ là : Buổi sáng hôm đó ,trong bài hát tuyệt vời của Vành Khuyên

  – Chủ ngữ : người ta

  – Vị ngữ : thấy thoáng hình ảnh của vườn cây ,con đường, dòng sông ,bầu trời mùa thu,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )