c) 8x = 7,8.x + 25 ko sao chép tự làm phải đúng nha !!!

Question

c) 8x = 7,8.x + 25
ko sao chép tự làm phải đúng nha !!!

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-10-06T15:42:04+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:43:46+00:00

    8x = 7,8.x + 25

  ⇒8x-7,8x=25

  ⇒0,2x=25

  ⇒    x =25:0,2

  ⇒    x =125

  xin hay nhất ạ

  0
  2021-10-06T15:43:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $8x=7,8x+25$

  ⇔$8x-7,8x=25$

  ⇔$(8-7,8)x=25$

  ⇔$0,2x=25$

  ⇔$x= 25 : 0,2$

  ⇔$x= 125 $

  $Vậy$ $x=125$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )