c/m 2^2^6n+2 +3 chia hết cho 19 dải kiểu đồng dư thức

Question

c/m 2^2^6n+2 +3 chia hết cho 19 dải kiểu đồng dư thức

in progress 0
Cora 2 ngày 2021-12-07T19:51:13+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:52:48+00:00

  2^2^6n+2 +3= 0

  ne(-..;..) (ko viết đc?

  2^2^6n+2 +3= 2^2^6n+5

  2^2^6n+5=0

  2^2^6n=-5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )