C1 : Trong các kết luận sau đây về sự nhiễm điện do cọ xát, kết luận nào sai? A. Các vật đều có khả năng nhiễm điện. B. Trái Đất hút được các vật nên

Question

C1 : Trong các kết luận sau đây về sự nhiễm điện do cọ xát, kết luận nào sai?
A.
Các vật đều có khả năng nhiễm điện.
B.
Trái Đất hút được các vật nên nó luôn luôn bị nhiễm điện.
C.
Nhiều vật sau khi bị cọ xát trở thành các vật nhiễm điện.
D.
Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát

in progress 0
Mary 2 tuần 2021-07-09T22:16:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:17:47+00:00

  C1 : Trong các kết luận sau đây về sự nhiễm điện do cọ xát, kết luận nào sai?
  A.
  Các vật đều có khả năng nhiễm điện.
  B.
  Trái Đất hút được các vật nên nó luôn luôn bị nhiễm điện.
  C.
  Nhiều vật sau khi bị cọ xát trở thành các vật nhiễm điện.
  D.
  Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát

  ⇒ Mọi vật bị trái đất hút đều là do tác dụng của lực hút trái đất gây nên.

   

  0
  2021-07-09T22:18:30+00:00

  C1 : Trong các kết luận sau đây về sự nhiễm điện do cọ xát, kết luận nào sai?

  A. Các vật đều có khả năng nhiễm điện.

  B. Trái Đất hút được các vật nên nó luôn luôn bị nhiễm điện.

  C. Nhiều vật sau khi bị cọ xát trở thành các vật nhiễm điện.

  D. Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )