các bạn ơi cho mình hỏi trong một bài giả toán bằng cách lập hệ phương trình thì làm xao mình có thể xác định được phép tính vd thời gian lúc về nhiề

Question

các bạn ơi cho mình hỏi trong một bài giả toán bằng cách lập hệ phương trình thì làm xao mình có thể xác định được phép tính
vd thời gian lúc về nhiều hơn thời gian lúc đi là 1/3 giờ
thì mình lấy cái nào trừ hay cộng cho cái nào

in progress 0
Melody 4 tháng 2021-09-02T15:30:56+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:32:24+00:00

  Nhận xét đề bài : 

  – Thời gian lúc về nhiều hơn thời gian lúc đi là $\dfrac{1}{3}$ 

  Bài làm : 

  Gọi $x$ là thời gian lúc về ( đv : giờ ; đk : $x$ > 0 ) 

        $y$ là thời gian lúc đi ( đv : giờ ; đk : $y$ > 0 ) 

  Ta có phương trình : 

  $ x – y = \dfrac{1}{3} $ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )