Các bạn ơi giúp mình với. Câu hỏi là: Nêu đặc điểm, cấu tạo của tảo của rêu và của dương xỉ

Question

Các bạn ơi giúp mình với. Câu hỏi là: Nêu đặc điểm, cấu tạo của tảo của rêu và của dương xỉ

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-09-23T04:03:05+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T04:04:11+00:00

  Giải thích các bước giải:

  -Tảo:

    +Chưa có rể , thân , lá . Thực vật bậc cao.

  -Rêu:

    +Đã có thân , lá , rể giả.

    +Chưa có mạch dẫn.

    +Thực vật bậc cao.

  -Dương xỉ:

    +Đã có thân , rể , lá .

    +Đã có mạch dẫn.

    +Thực vật bậc cao .

                                                   CHÚC BẠN HỌC TỐT !

  0
  2021-09-23T04:04:44+00:00

  Rêu

  – Đã có thân, lá, rễ “giả”

  – Chưa có mạch dẫn

  – Thực vật bậc cao

  Dương xỉ

  – Đã có rễ, thân, lá

  – Đã có mạch dẫn

  – Thực vật bậc cao

  Tảo

  – Chưa có rễ, thân , lá

  – Thực vật bậc cao

  Chúc bạn hok tốt.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )