các cuộc đấu tranh tiêu biểu thời Bắc thuộc từ thế kỷ 1đến thể kỷ 10

Question

các cuộc đấu tranh tiêu biểu thời Bắc thuộc từ thế kỷ 1đến thể kỷ 10

in progress 0
Vivian 5 tháng 2021-07-27T04:24:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:25:36+00:00

  – Hai Bà Trưng:

       + Lãnh đạo nhân dân ta đánh bại quân Đông Hán xâm lược, giành độc lập tự chủ cho dân tộc.

       + Lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống quân xâm lược nhà Hán để bảo vệ nền độc lập tự chủ vừa giành được.

  -Bà Triệu

  + Năm 248 khởi nghĩa bùng nổ và lan rộng khắp châu Giao.

  + Nhà Ngô cử 6000 quân sang đàn áp. Cuộc khởi nghĩa bị thất bại, Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Thanh Hóa)

  – Lý Bí:

       + Liên kết với các hào kiệt nổi dậy khởi nghĩa chống quân nhà Lương giành được thắng lợi.

       + Thành lập nhà nước Vạn Xuân độc lập, tự chủ.

  – Triệu Quang Phục:

       + Kế tục sự nghiệp của Lý Bí tổ chức cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Lương giành thắng lợi.

  – Khúc Thừa Dụ:

       + Lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền, đánh đổ ách thống trị của nhà Đường.

       + Cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ giành thắng lợi đá đánh dấu sự thắng lợi về cơ bản của cuộc đấu tranh vũ trang hơn nghìn năm Bắc thuộc.

  – Ngô Quyền :

       + Trừ khử tên nội phản Kiều Công Tiễn

       + Chỉ huy trận đánh ở sông Bạch Đằng đập tan cuộc xâm lược của nhà Nam Hán.

       + Cuộc khởi nghĩa và chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 đã mở ra một thời kì mới- thời kì độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta.

  cho mình ctlhn nhé #yêu sử#

  0
  2021-07-27T04:25:53+00:00

  -Hai Bà Trưng

  -Nhân Dân Cửu Nam

  Nhân Dân Cửu Chân

  Nhân dân giao chỉ

  Bà triệu 

  lí bí 

  lý tự tiên 

  mai thuc loan

  phùng hung

  dương thanh

  khúc thừa dụ

  ngô quyền

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )