Các gen cùng nằm trong tế bào chất có số lần nhân đôi và phiên mã bằng nhau hay không?

Question

Các gen cùng nằm trong tế bào chất có số lần nhân đôi và phiên mã bằng nhau hay không?

in progress 0
Everleigh 3 tuần 2021-07-08T20:34:16+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-08T20:36:10+00:00

    Các gen cùng nằm trong tế bào chất có số lần nhân đôi và phiên mã không bằng nhau.

    Các gen trong tế bào chất thường mang thông tin quy định chuỗi polipeptit (protein) nên tùy vào lượng mỗi loại protein tế bào cần mà gen phiên mã tạo ARN quy định chuỗi polipeptit 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )