các giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc rút ra đặc điểm chính của phong tràolấy 2 dẫn chứng cụ thể chỉ rõ mối quan hệ giữa cách mạng thế giới

Question

các giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc rút ra đặc điểm chính của phong tràolấy 2 dẫn chứng cụ thể chỉ rõ mối quan hệ giữa cách mạng thế giới và cách mạng việt nam trong giai đoạn này

in progress 0
Elliana 4 tháng 2021-08-23T07:37:42+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-23T07:38:57+00:00

    Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 1917 ở Nga thắng lợi, cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc đã mở ra một thời kỳ phát triển mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa. Tiếng vang của Cách mạng tháng Mười Nga đã vượt qua biên giới của nó, tác động mạnh mẽ đến hầu khắp các quốc gia – dân tộc trên hành tinh. Trong đêm dài đen tối đầy bất công của chế độ: phong kiến, tư bản thực dân, nhất là quan những năm tháng khủng khiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), nhân dân ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, những người phải chịu đựng nhiều tai họa nhất của chiến tranh đã tìm thấy ở Cách mạng tháng Mười những niềm hi vọng to lớn, đối với mình, thúc đẩy họ vùng dậy đấu tranh giành quyền sống, giành độc lập dân tộc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )