các giai đoạn hình thành của Ấn Độ thời phong kiến

Question

các giai đoạn hình thành của Ấn Độ thời phong kiến

in progress 0
Kaylee 4 tuần 2021-08-15T23:28:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:30:43+00:00

  -Khoảng 2500 năm TCN: Xuất hiện những thành thị của người Ấn dọc theo hai bờ của sông Ấn.

  -Khoảng 1500 năm TCN – thế kỉ III TCN: Một số thành thị khác cũng được hình thành trên lưu vực sông Hằng ở miền Đông Bắc Ấn. Nhà nước Ma-ga-đa tồn tại và phát triển.

  -Thế kỉ III TCN – đầu thế kỉ IV: Tình trạng phân tán, loạn lạc

  -Đầu thế kỉ IV – đầu thế kỉ VI: Thời kì Vương triều Gúp-ta

  -Thế kỉ XII – XVI: Thời kì Vương triều Hồi giáo Đê-li

  -Thế kỉ XVI – giữa thế kỉ XIX: Thời kì Vương triều Mô-gôn

  0
  2021-08-15T23:30:44+00:00

  -Khoảng 2500 năm TCN: Xuất hiện những thành thị của người Ấn dọc theo hai bờ của sông Ấn.

  -Khoảng 1500 năm TCN – thế kỉ III TCN: Một số thành thị khác cũng được hình thành trên lưu vực sông Hằng ở miền Đông Bắc Ấn. Nhà nước Ma-ga-đa tồn tại và phát triển.

  -Thế kỉ III TCN – đầu thế kỉ IV: Tình trạng phân tán, loạn lạc

  -Đầu thế kỉ IV – đầu thế kỉ VI: Thời kì Vương triều Gúp-ta được xây dựng và phát triển

  -Thế kỉ XII – XVI: Thời kì Vương triều Hồi giáo Đê-li được lập ra đến khi không còn

  -Thế kỉ XVI – giữa thế kỉ XIX: Thời kì Vương triều Mô-gôn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )