Các ngành công nghiệp dệt, may mặc không thuộc nhóm ngành nào sau đây: a. Công nghiệp nhẹ b. Công nghiệp nhóm B c. Công nghiệp

Question

Các ngành công nghiệp dệt, may mặc không thuộc nhóm ngành nào sau đây:
a. Công nghiệp nhẹ b. Công nghiệp nhóm B
c. Công nghiệp chế biến d. Công nghiệp nhóm A

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-09-20T14:53:47+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:54:53+00:00

  Các nghành công nghiệp diệt may ,may mặc không thuộc nhóm nghành: C công nghiẹp chế biến

  0
  2021-09-20T14:55:06+00:00

  d

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )