Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á đã hình thành và phát triển như thế nào? Hiện nay các nước Đông Nam Á đều đứng chung trong 1 tổ chức gì?

Question

Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á đã hình thành và phát triển như thế nào? Hiện nay các nước Đông Nam Á đều đứng chung trong 1 tổ chức gì?

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-10-10T11:56:18+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T11:57:36+00:00

  – Hiện nay các nước Đông Nam Á đều đứng chung trong 1 tổ chức ASEAN 

  – Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á đã hình thành và phát triển:

  + Thế kỉ X → VIII là thời kì phất triển thịnh vượng của các quố gia phong kiến ĐNÁ như: mô giô pa hít, Campuchia, Đại Việt,…

  + Thế kỉ XIII, người Thái lập nên vương quốc Su Khô thay và Lạng Xương

  + Thé kỉ XVIII, các quốc gia ĐNÁ bắt đầu suy yếu

  + Thế kỉ XIX, hầu hết các nước ĐNÁ ( trừ Thái Lan ) đều trở thành thuộc địa của phương Tây

  0
  2021-10-10T11:57:43+00:00

  Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á đã hình thành và phát triển như thế nào? Hiện nay các nước Đông Nam Á đều đứng chung trong 1 tổ chức gì?

  – Thế kỉ X -> VIII là thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á như: Mô giô pa hít, Campuchia, Đại Việt, Pagan…

  – Thế kỉ XIII, người Thái lập nên vương quốc Su khô thay và Lạn Xạng

  – Thế kỉ XVIII các quốc gia Đông Nam Á bắt đầu suy yếu

  – Thế kỉ XIX, hầu hết các nước Đông Nam Á (Trừ Thái Lan) đều là thuộc địa của phương Tây

  – Hiện nay các nước Đông Nam Á đều đứng chung trong tổ chức ASEAN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )