các sĩ phu yêu nước có tư tưởng tiến bộ muốn cải cách duy tân cải cách đất nước bởi? A. Họ có trình độ kỹ thuật cao. B. Họ bị giai cấp phong kiến bóc

Question

các sĩ phu yêu nước có tư tưởng tiến bộ muốn cải cách duy tân cải cách đất nước bởi?
A. Họ có trình độ kỹ thuật cao.
B. Họ bị giai cấp phong kiến bóc lột.
C. Họ thấy sự bảo thủ của tư tưởng phong kiến.
D. Họ bị Pháp ép buộc.

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-10-16T00:51:13+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T00:52:34+00:00

  Đáp án B

  A. Họ có trình độ kỹ thuật cao.

  B. Họ bị giai cấp phong kiến bóc lột.

  C. Họ thấy sự bảo thủ của tư tưởng phong kiến.

  D. Họ bị Pháp ép buộc.

  Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-16T00:53:05+00:00

  D. Họ bị Pháp ép buộc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )