các tầng lớp giai cấp trong xã hội cổ đại phương đông và phương tây

Question

các tầng lớp giai cấp trong xã hội cổ đại phương đông và phương tây

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-09-08T13:09:07+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:10:45+00:00

  Xã hội Phương Đông gồm các tầng lớp,giai cấp :

  + Vua 

  + Qúy tộc 

  + Nô lệ

  Xã hội Phương Tây là

  + Chủ nô 

  + Thường dân 

  + nô lệ

  0
  2021-09-08T13:10:49+00:00

  +Phương Tây

  -Gồm hai giai cấp chính:

  +Chủ nô: đời sống đầy đủ,xa hoa

  +Nô lệ: cực khổ, bị sai bảo,đánh đập

  +Phương Đông

  -Gồm 2 tầng lớp chính:

  +Quý tộc

  +Nô lệ

  -Tầng lớp phụ trong xã hội cổ đại Phương Đông:

  +Nhân dân 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )