các thánh giỏi về toán giup e vs: Lan hỏi Hoa: “Năm nay chị bạn bao nhiêu tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi mình nhiều hơn 7 tuổi nhưng ít hơn 9 tuổi. Mình kém ch

Question

các thánh giỏi về toán giup e vs:
Lan hỏi Hoa: “Năm nay chị bạn bao nhiêu tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi mình nhiều hơn 7 tuổi nhưng ít hơn 9 tuổi. Mình kém chị mình 2 tuổi.” Hỏi chị của bạn Hoa năm nay bao nhiêu tuổi?

in progress 0
Kylie 17 phút 2021-10-24T00:49:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:50:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Dựa vào lời Hoa nói là: “Tuổi mình nhiều hơn 7 tuổi nhưng ít hơn 9 tuổi”

  Từ có cho thấy Hoa năm nay 8 tuổi

  Vì Hoa kém chị của Hoa 2 tuổi nên tuổi của chị hoa là: 

                         8+2=10 (tuổi)

  Vậy chị của Hoa 10 tuổi

  0
  2021-10-24T00:50:44+00:00

  ta dựa vào câu này:“Tuổi mình nhiều hơn 7 tuổi nhưng ít hơn 9 tuổi. Mình kém chị mình 2 tuổi.”

  Vì nhiều hơn 7 tuổi mà ít hơn 9 tuổi chỉ có thể là 8 tuổi

  nhưng tuổi của hoa kém hơn của chị hoa là 2 tuổi nên;

  số tuổi của chị hoa là:

      8+2=10 tuổi

     đáp số:10 tuổi

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )