Cacbon cháy trong bình đựng khí oxi tạo thành khí cacbonic. Viết PTHH và tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau: a) khi có 6,4

Question

Cacbon cháy trong bình đựng khí oxi tạo thành khí cacbonic. Viết PTHH và tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau:
a) khi có 6,4g khí oxi tham gia phản ứng
b) khi đốt 6gam cacbon trong bình đựng 19,2 gam khí oxi

in progress 0
Kinsley 2 tuần 2021-11-24T09:16:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:18:14+00:00

  Đáp án:

   C+o2-> co2   (1)

  a) no=6.4/32=0.2

  Từ 1 =>  nc02=n02 = 0.2 

  Mco2 = o.2×44=8.8g

  b) nc=6/10=0,5mol no2=19.2/32=0.6mol

  Lập tỉ lệ 0,5/1<0.6/1 => tính theo số mol của c 

  Mco2= 0.5×44=22g

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-24T09:18:37+00:00

  a, Ta có: m$O_{2}$ = 6,4(g)

  ⇒ n$O_{2}$ = $\frac{m}{M}$ = $\frac{6,4}{32}$ = 0,2mol

  PTHH:     C + $O_{2}$ → $CO_{2}$ 

  Theo pt:  1            1                   1.         ( mol)

  Theo đề:               0,2.              0,2.     (mol)

   Sau phản ứng thu được  0,2 mol $CO_{2}$ 

  ⇒m$CO_{2}$ = n.M = 0,2.44 = 8,8(g)

  b, Ta có: mC = 6(g) ⇒ nC = $\frac{m}{M}$ = $\frac{6}{12}$ = 0,5(mol)

  và m$O_{2}$ = 19,2(g) ⇒ n$O_{2}$ = $\frac{m}{M}$ = $\frac{19,2}{32}$ = 0,6mol

  PTHH:     C + $O_{2}$ → $CO_{2}$ 

  Theo pt: 1.            1.                  1.    (mol)

  Theo đề: 0,5.      0,6.                      (mol)

  PƯ:          0,5.        0,5.            0,5.  (mol)

  Sau PƯ:   0.           0,1.            0,5.  (mol)

   Sau phản ứng thu được 0,1 mol $O_{2}$ dư và  0,5 mol $CO_{2}$ 

  ⇒ m$CO_{2}$ = n.M = 0,5.44= 22(g) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )