cách khai triển hằng đẳng thức (4x) mũ 2

Question

cách khai triển hằng đẳng thức (4x) mũ 2

in progress 0
Sarah 5 ngày 2021-12-07T19:08:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:10:17+00:00

  (4x)² = 4².x²=16x

  ( A . B)² = A² . B²

   

  0
  2021-12-07T19:10:21+00:00

  `(4x)^2=4^2.x^2=16x^2`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )