Cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức nào?

Question

Cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức nào?

in progress 0
Kaylee 3 tuần 2021-11-28T14:59:42+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T15:00:56+00:00

  cách mạng tư sản diễn ra dưới những hình thức:

  -nội chiến : CMTS Anh giữa thế kỉ XVII , nội chiến ở Mỹ(1861-1865)

  -cách mạng quần chúng : cách mạng pháp năm 1987

  -phong trào giải phóng dân tộc : chiến tranh giành độc lập của 13 bang  thuộc địa Bắc Mĩ , cách mạng Hà Lan,cuộc đấu tranh của các nước mĩ la tinh chống Tây ban nha và bồ đào nha 

  – thống nhất quốc gia : đức , italia

  – cái cách duy tân : Nga , Nhật , xiêm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )