Cách mạng tư sản Pháp ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào ?

Question

Cách mạng tư sản Pháp ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào ?

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-10-01T10:48:46+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T10:50:32+00:00

  Thế kỉ XVII, XVIII nhân loại đã chứng kiến những cuộc cách mạng tư sản lớn trên thế giới nổ ra để gạt bỏ những cản trở của sự phát triển tư bản chủ nghĩa trên phạm vi thế giới. Mặc dù cùng có mục đích chung là chống phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển nhưng hình thức cách mạng và những thành quả mà mỗi cuộc cách mạng mang lại rất khác nhau và có mức độ ảnh hưởng khác nhau trên thế giới. Trong số các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại thì cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng nổi bật nhất bởi tính triệt để của nó mà Lênin đã gọi là “Đại cách mạng Pháp”.

  Những kinh nghiệm, bài học lịch sử mà Đại cách mạng Pháp để lại không những bổ ích cho các cuộc cách mạng tư sản dân chủ tiếp theo mà còn vô cùng cần thiết cho các cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ ở các nước thuộc địa, phong kiến hoặc nửa thuộc địa nói chung do giai cấp vô sản lãnh đạo.

  Từ những thành tựu của nền dân chủ trong Đại cách mạng Pháp, tôi sẽ liên hệ và làm rõ vấn đề: “Ảnh hưởng của cách mạng tư sản Pháp đến cách mạng Việt Nam”.

  Cấu tạo của tiểu luận:

  I. Những vấn đề chung về dân chủ.

  II. Thành tựu dân chủ của Đại cách mạng tư sản Pháp.

  III. Những tiến bộ và hạn chế của nền dân chủ trong Đại cách mạng Pháp với nền dân chủ cổ đại.

  IV. Ảnh hưởng của nền dân chủ Pháp đối với cách mạng Việt Nam.

  Chúc bạn học tốt nhé!

  0
  2021-10-01T10:50:44+00:00

  Cách mạng tư sản Pháp có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với Việt Nam. Đây là một trong những nước đầu tiên nổi dậy cuộc cách mạng lớn của thế giới và ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến Việt Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )