Cách nhật biết để dùng quy tắc b:m/n là gì ạ Giải thích giúp mình với mọi người ơi Xong mình vote 5 sao Cảm ơn nhiều ạ Giúp mình với

Question

Cách nhật biết để dùng quy tắc b:m/n là gì ạ
Giải thích giúp mình với mọi người ơi
Xong mình vote 5 sao
Cảm ơn nhiều ạ
Giúp mình với

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-10-24T03:21:21+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T03:22:41+00:00

  `m/n` là số phần cần tìm của $b$

  => Ta chỉ cần lấy $b$`.“m/n` 

   

  0
  2021-10-24T03:23:00+00:00

  Cách nhật biết để dùng quy tắc $b$ $:$ $\frac{m}{n}$ là gì ? 

  Quy tắc $b$ $:$ $\frac{m}{n}$ khi bài toán cho đề liên quan tới dạng toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó.

  HỌC TỐT NHA !! 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )