cách phân biệt dạng toán tìm một số b cho trước và tìm một số biết m/n của nó bằng a chi tiết vào nha

Question

cách phân biệt dạng toán tìm một số b cho trước và tìm một số biết m/n của nó bằng a
chi tiết vào nha

in progress 0
Maria 4 tuần 2021-08-12T02:30:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:32:03+00:00

  Đáp án:

   tham khảo≈

  Giải thích các bước giải:

   tìm một  số biết giá trị một phân số của nó ta lấy số cho trước chia cho phân số đã cho `(  a : m/n)`

  tìm giá trị phân số của một số cho trước ta lấy số cho trước nhân với phân số đã cho `(b.m/n)`

  0
  2021-08-12T02:32:12+00:00

  Kí tên : @Doraemon

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Cách phân biệt : 

  Muốn tìm m/n của số b cho trước , ta tính b.m/n (m,n thuộc N , n khác 0)

  Muốn tìm m/n của số đó bằng a , ta tính a:m/n 

  (m,n thuộc N*)

  (Chúc bn học tốt nha)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )