cách phân biệt sản phẩm biến đổi gen với sản phẩm bình thường

Question

cách phân biệt sản phẩm biến đổi gen với sản phẩm bình thường

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-10-02T20:29:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:31:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: Cách 1: giải mă gen

                                        Cách 2:theo nghiên cứu của các nhà khoa học: trên nhãn có 4 chữ hoặc chữ số thì là sản phẩm thông thường.

   

  0
  2021-10-02T20:31:44+00:00

  * Cách phân biệt sản phẩm biến đổi gen và sản phẩm thông thường 

  Cách 1 : Giải mã gen 

  Cách 2 : Theo sự nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam :

  +Nếu trên nhãn dán chỉ có 4 chữ số và con số bắt đầu là 4 hoặc 3 có nghĩa là sản phẩm được trồng theo phương pháp thông thường có sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón.

  + Nếu trên miếng dán có 5 chữ số và được bắt đầu là số “8” có nghĩa rằng đây là sản phẩm biến đổi gene.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )